dissabte, 26 de juny de 2010

Nou projecte! : "Ciutats-Cités", dins de les activitats de "Correspondències Ciutadanes"

Hola!

Les 3 entrades de "Ciutats-Cités" són part de la programació 2010 de les activitats del projecte de Correspondances citoyennes (correspondències ciutadanes) que duu a terme una associació francesa, l’Âge de la Tortue (l’edat de la tortuga) que fa unes coses increïbles...

El Xavi va fer una residència artística a Rennes (França) durant dues setmanes (del 29 de març al 12 d’abril), per realitzar el projecte “Ciutats”.

La ciutat com una xarxa de recorreguts dels seus habitants, que coincideixen, inconscient o conscientment, i tenen punts de trobada, vivències, actituds i relacions en comú dins de la ciutat. La ciutat és el que es trepitja, la resta és el buit, de moment.

Les tres ciutats són: Ciutat intermitent, Ciutat Marouane i Ciutat Enzo.

(c) Correspondances citoyennes de l’Âge de la Tortue, 2010
Idea i creació de l’obra: Xavier Trobat
Textos en català: Ignasi Papell i Xavier Trobat (IiX)
Traducció al francès: Pauline Solviche

Per cert, ja ho explicarem en un altre post, però us avancem que participarem en un projecte europeu!!!! L’hem sol·licitat amb l’Associació Ariadna i la Fundació Casal l’Amic de Tarragona, l’Àge de la Tortue de Rennes i l’associació AltArt de Cluj-Napoca (Romania). El durem a terme des d’ara mateix i fins a finals del 2011. Més informació ben aviat!

Ciutat Intermitent


CIUTAT INTERMITENT

Ciutat Paloma, ciutat d’argent,
vital, vehement.

De pluja, de canvi,
d’il·lusió i de somnis,
deliciosa, exquisida.

Humida, lluminosa,
de cafès i d’artistes,
de nord, de tortuga.

Fatal, bullent,
Ciutat Paloma, ciutat intermitent.CITÉ INTERMITTENTE

Cité Paloma, cité d’argent,
vitale, véhémente.

De pluie, de changement,
d’illusion et de rêves,
délicieuse, exquise.


Humide, lumineuse,
de cafés et d’artistes,
de nord, de tortue.

Fatale, bouillante,
Cité Paloma, cité intermittente.

Ciutat Marouane


CIUTAT MAROUANE


Recorreguts quotidians
convertits en abruptes escalades,
planúries d’avorriment
enlairades en vitals topografies.


Ciutat de metro,
de tren i estació,
de lliure lliscar,
de prompte parar,
de gràcil girar.


De sorra, turó, desert...
de muntanyes i ànimes alegres.


Ciutat Marouane, ciutat viatjant.


CITÉ MAROUANE


Parcours quotidiens
convertis en abruptes escalades,
plaines d’ennui
envolées en vitales topographies.


Cité de métro,
de train et de gare,
de libre glisse,
de prompte pause
de gracile courbe.


De sable, colline, désert…
de montagnes et âmes vives.


Cité Marouane, cité voyageuse.

dijous, 24 de juny de 2010

Ciutat Enzo


CIUTAT ENZO

De nins,
de lleons rient,
de simpàtics peixos volant,
de desitjats objectes col·locats inversament,
de llampants tractors nedant,
de sentits caient,
de nins.

Ciutat Enzo, Enzo ciutat.


CITÉ ENZO

De poupées,
de lions riants,
de sympathiques poissons volants,
de desirés objets placés inversement,
d´étincelants tracteurs nageant,
sous le sens tombant,
de poupées.

Cité Enzo, Enzo cité.


 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.